Ֆորում
Թեմա
Պատասխաններ
Խնդիրների լուծման սկզբունքներ (0 Թեմա / 0 Պատասխաններ)
1․ կատարել ուսումնասիրություններ ժամանակակից էլեկտրոնային ուսուցման համակարգերում 2․ ընտրել ամենահարմարը որը կարող է կատարել բոլոր այն ուսումնական գործընթացները, որը նպատակահարմար կլինի ուսումնական հաստատության համար 3․ մշակել էլեկտրոնային ուսուցման իրականացման ծրագիր 4․ գնահատել ընդհանուր պրոյեկտի ծախսերը 5․ էլեկտրոնային ուսուցման համակարգը տեղակայել սերվերի վրա և ապահովել նրա հասանելիությունը օգտվողներին:
0
0
Ֆորում
Թեմա
Պատասխաններ
Հեռավար ուսուցման կազմակերպում (0 Թեմա / 0 Պատասխաններ)
Նախապես շնորհակալություն ՏՀՏ ոլորտի մասնագետներին, տարբեր առարկաների ուսուցիչներին համագործակցության, խորհրդատվության տրամադրման, իրենց առաջարկներն ու առաջավոր փորձը ներկայացնելու համար։
0
0
Ինչ է տեղի ունենում
Առցանց0
Ստատիստիկա
Թեմա: 0 Պատասխաններ: 0 Մասնակիցներ: 29