Հեռավար ուսուցման կազմակերպում

Նախատեսվում է քննարկել ուսումնական գործընթացի առցանց, հեռավար կազմակերպման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները

Ֆորում
Թեմա
Պատասխաններ
Հեռավար ուսուցման կազմակերպում (0 Թեմա / 0 Պատասխաններ)
Նախապես շնորհակալություն ՏՀՏ ոլորտի մասնագետներին, տարբեր առարկաների ուսուցիչներին համագործակցության, խորհրդատվության տրամադրման, իրենց առաջարկներն ու առաջավոր փորձը ներկայացնելու համար։
0
0