Forum
Threads
Απαντήσεις
Խնդիրների լուծման սկզբունքներ (0 Threads / 0 Απαντήσεις)
1․ կատարել ուսումնասիրություններ ժամանակակից էլեկտրոնային ուսուցման համակարգերում 2․ ընտրել ամենահարմարը որը կարող է կատարել բոլոր այն ուսումնական գործընթացները, որը նպատակահարմար կլինի ուսումնական հաստատության համար 3․ մշակել էլեկտրոնային ուսուցման իրականացման ծրագիր 4․ գնահատել ընդհանուր պրոյեկտի ծախսերը 5․ էլեկտրոնային ուսուցման համակարգը տեղակայել սերվերի վրա և ապահովել նրա հասանելիությունը օգտվողներին:
0
0
Forum
Threads
Απαντήσεις
Հեռավար ուսուցման կազմակերպում (0 Threads / 0 Απαντήσεις)
Նախապես շնորհակալություն ՏՀՏ ոլորտի մասնագետներին, տարբեր առարկաների ուսուցիչներին համագործակցության, խորհրդատվության տրամադրման, իրենց առաջարկներն ու առաջավոր փորձը ներկայացնելու համար։
0
0
What's Going On?
Who's online0
Forum Statistics
Threads: 0 Απαντήσεις: 0 Μέλη: 29