Օգտագործման պայմաններ

Հիմնական պայմաններ.
Այս կայքէջից օգտվելը ենթադրում է Ձեր կողմից այդ պայմանների ընդունում: Եթե ​​դուք դրանք լիովին չեք ընդունում, ձեր մուտքը այս կայք կհամարվի ինքնակամ, և դուք ստիպված կլինեք անմիջապես դադարեցնել դրա օգտագործումը։
Կայքը նախատեսված է ԳՊՀ ուսանողների համար։

Դուք պատասխանատու եք ցանկացած գործունեության համար, որը տեղի է ունենում Ձեր անձնական էջի անվան տակ:
Դուք պատասխանատու եք ձեր հաշիվն ապահով պահելու համար:
Դուք չպետք է չարաշահեք, ոտնձգեք, սպառնաք կամ ահաբեկեք կայքի այլ օգտագործողների: